חוויה ישראלית

"חוויה ישראלית" חוגי העשרה בבתי הספר
בשירה ישראלית ומורשת.
אנחנו גדלנו על זה...

בואו נלמד את הדור הבא!
התוכנית חוויה ישראלית פועלת מזה שנים ארוכות בבתי הספר,
בישראל ובקהילות יהודית ברחבי העולם.

בתוכנית נהנים ילדי בית הספר במפגש כיתתי, בחוויה מהנה, מחנכת ומגבשת.
חינוך לערכים, ציונות, אהבת הארץ והעשרת השפה העברית מהווים את הרציונאל

המרכזי של התוכנית. לאורי זֵר ניסיון של שנים ארוכות בעבודה עם  ילדים בבתי ספר

בארץ ובקהילות יהודיות ברחבי העולם. אנחנו גדלנו על זה...

בואו נלמד את הדור הבא.