שירה בציבור סדר פסח

"והיא שעמדה לאבותינו ולנו..."
כל ילדי בית הספר, כולל צוות המורים, מתכנסים בחצר בית הספר
סביב שולחנות ויחד מקיימים את סדר הפסח.

ילדי בית הספר משתתפים בהנחיה של האירוע, מקריאים קטעים
מן ההגדה ובין לבין שרים בציבור שירים מן ההגדה ושירי אביב.